Hof A'dam Wegkijker bij Seriezelftegenspraak door nep-getuige T P W v Eijsden over C Karsten.


Hof A'dam Arrogante domkop over Zwaar Zelftegensprekende kroongetuige TPW van Eijsden.Geen een Verklaring van TPW van Eijsden over Cor Karsten inhoudelijk bevestigd door een getuige of hard feit.


Een mentaal gelijksoortige straatklinker-doodgooier als TPW van Eijsden slaagt voor examen moordaanslag: (3:11m).

Het plegen van meineed door (nep-slachtoffer) TPW van Eijsden ter zitting is door het gerechtshof A'dam klakkeloos geslikt.
-- 1 - TPW van Eijsden heeft het gerechtshof Amsterdam ter zitting voorgehouden dat hij voorafgaand aan het beweerde incident nooit met zijn onderbuurvrouw of andere buren over Karsten had gesproken. Dat T v Eijsden dat ter zitting tegen het Hof A'dam zei komt omdat Karsten ter zitting stelde dat T v Eijsden met een aantal buren, met name onderbuurvrouw Rietveld, tijdens het beweerde incident een complot vormde tegen Karsten.
In zijn verklaringen aan de politie en aan de RC komt echter wel degelijk naar voren dat T v Eijsden met buren over Karsten sprak. In die verklaringen wordt door T v Eijsden onder meer gesteld dat buren Karsten 'te pakken' willen nemen. Ook wordt gesteld dat buren, inclusief T v Eijsden ("wij allemaal") iets tegen Karsten hebben. Het is totaal onlogisch en onaannemelijk dat uitgerekend T v Eijsden's onderbuurvrouw, Rietveld, geen deel zou uitmaken van de door T v Eijsden bedoelde groep buren. Dat onderbuurvrouw Rietveld wel degelijk in het complot van buren zat, inclusief T v Eijsden, moge ook blijken uit het feit dat uitgerekend onderbuurvrouw Rietveld de enige van de buren is die zogenaamde 'getuige' was in de rechtszaak. Uitgerekend net toevallig was de enige getuige de onderbuurvrouw Rietveld, met wie T v Eijsden volgens eigen zeggen (zogenaamd) nooit over Karsten had gesproken.
Maar het gerechtshof heeft het klakkeloos opgenomen voor enorme zelftegenspreker TPW van Eijsden en is T v Eijsden koste wat kost blijven beschouwen als slachtoffer. Het Hof heeft het bestaan van een complot van buren, met name Van Eijsden en Rietveld, onterecht niet serieus als reële mogelijkheid willen overwegen.

-- 1.1 - TPW van Eijsden stelde in zijn verklaring ter zitting gerechtshof Amsterdam dat hij, zelftegensprekend, nooit met zijn onderbuurbrouw Rietveld over Karsten had gesproken voorafgaand aan het beweerde incident (citaat (1a):
"Ik ken de hier aanwezige Rietveld. Zij is mijn onderbuurvrouw. Voorafgaand aan dit gebeuren heb ik nooit met haar over Karsten gesproken. Of er buren zijn die iets tegen hem [Karsten] hebben weet ik niet"

-- 1.2 - TPW van Eijsden heeft wel degelijk (aan de politie en de RC) erkend met buren over Karsten te hebben gepraat. Als excuus voor het Karsten te lijf gaan met de straatklinker, voert TPW van Eijsden in een verklaring aan de politie nota bene aan dat hij van buren zou hebben gehoord dat Karsten altijd een wapen bij zich zou hebben (proces-verbaal (Nr 761-466/87) (citaat (1b):
"Vanavond kwam ik C. Karsten weer tegen en er ontstond weer een woordenwisseling tussen ons. Ik zag dat C. Karsten in zijn binnenzak greep en aangezien ik GEHOORD had van meerdere buurtbewoners dat hij altijd een [wapen] bij zich had, heb ik een steen [straatklinker] gepakt en daarmee in zijn richting geslagen."

-- 1.3 - Ook aan de rechter-commissaris heeft TPW van Eijsden wel degelijk er op gewezen dat hij met buren sprak over Karsten en dat hij wist dat buren iets tegen Karsten hadden (citaat (1c).:
"Ik weet dat hij [Karsten] diverse problemen heeft met mensen in de buurt. Diverse buren zijn er op uit om hem nog eens te pakken te nemen. Het valt niet te bewijzen, maar wij allemaal nemen aan dat Karsten de dader is. Zo is er een keer een aangifte gedaan dat de hond van mijn schoonouders een kind zou hebben gebeten, wat niet waar was. Die aangifte bleek toen door Karsten te zijn gedaan, volgens de politie.''

Waarheid© Copyright corkarsten.nl