Hoge Raad en Gerechtshof pleegden Vervalsingen in C Karsten-zaak voor Recht.


Hoge Raad gebruikt Verzonnen Verklaring van Criminele T v Eijsden als Cruciaal Bewijs.


Hoge Raad 'Vergeet' T v Eijsden snel Straatklinker Gepakt, Aanval daarmee op - Ongewapende - Cor Karsten (pv 761-466/87).

Geen een verklaring TPW van Eijsden tegen Cor Karsten inhoudelijk Bevestigd door een getuige of hard feit.
Een mentaal gelijksoortige straatklinker-doodgooier als TPW van Eijsden slaagt voor examen moordaanslag: (3:11m).


Cor Karsten Onherroepelijk Veroordeeld op Onbevestigde Verklaring van Zichzelftegenspreker-Lasteraar TPW v Eijsden.
- 1 - Een criminele zelftegensprekende aangever, TPW van Eijsden, die als slachtoffer acterend (nep-slachtoffer) in een door hem veroorzaakte Nederlandse rechtszaak ook in hoger beroep wederom een ernstig afwijkende lasterlijke 'getuige'-verklaring heeft afgelegd over een door dat nep-slachtoffer met opzet valselijk aangeklaagde burger, Cor Karsten, die (dus) onschuldig is. Zoiets afschuwelijks kan echt gebeuren in het land van de zogenaamd altijd 'fatsoenlijke' rechtspraak.
Bedenk dat zo'n als hoofdbewijs gebezigde afgelegde gelogen/lasterlijke verklaring inhoudelijk echter onmogelijk door echt de waarheid bevestigend 'steun'bewijs kan worden geconfirmeerd oftewel als echt waar feit kan worden gekenmerkt. Dat is heel logisch en zelfs een kind wil dat begrijpen. De hier besproken gevallen van 'getuige'-verklaring, als hoofdbewijsmiddel gebezigd, zijn echter gelogen/lasterlijk, dus per definitie NIET waar. Toch presteert de Nederlandse rechter het soms of vaker, met nota bene goedkeuring van de Hoge Raad, om in dit soort voorkomende rechtszaken zo'n in hoger beroep afgelegde lasterlijke, gelogen 'getuige'-verklaring als cruciaal bewijsmiddel te bezigen in het arrest. Op slechts in wezen dat zogenaamde hoofdbewijsmiddel wordt dan de onherroepelijke veroordeling van een burger, die in dit soort gevallen echt onschuldig is, gebaseerd. Het moet niet moeiijk zijn in te denken hoe het zal zijn gesteld met de 'waarheidsgetrouwheid' en 'betrouwbaarheid' van het bijbehorende 'steun'bewijs. Nul komma nul, dus.

- 1.1 - Een in hoger beroep afgelegde lasterlijke 'getuige'-verklaring door een als slachtoffer acterende criminele getuige (nep-slachtoffer) kan inhoudelijk nooit door ondersteunend bewijs als omomstotelijk waarheidsgetrouw (hoofd-) bewijs worden bevestigd. Echter, zo'n criminele onbevestigde 'getuige'-verklaring wordt in bepaalde voorkomende rechtszaken toch ijskoud door de Nederlandse rechter, die soms of vaker bevooroordeeld is, gebezigd als cruciaal 'bewijs'-middel (hoofdbewijsmiddel) om aangeklaagde (maar intussen echt onschuldige) burgers toch onherroepelijk op te veroordelen. In dit soort gevallen wil de Nederlandse rechter dat er koste wat kost toch een veroordeling komt. Het is de rechter in dit soort gevallen kennelijk te veel gevraagd te erkennen dat er geen deugdelijk of onomstotelijk bewijs voorhanden is.
-- De zogenoemde fatsoenlijke Nederlandse rechtspraak draait er in de praktijk hier dus op uit niet altijd fatsoenlijk te zijn. --

- 1.2 - Op een als cruciaal 'bewijs'-middel gebezigde in hoger beroep afgelegde onverifieerbare, onbevestigde verklaring van een (opzettelijk !) lasterende crimineel-getuige kan dus een echt onschuldige burger uiteindelijk onherroepelijk worden veroordeeld ! Op een inhoudelijk verzonnen (lasterlijke) verklaring van een crimineel nep-slachtoffer (zogenaamde getuige) onherroepelijk te zijn of worden veroordeeld. Het zal je maar gebeuren.
-- Toch vindt een beperkt deel van de veroordelingen in Nederland plaats op die manier. Dus op basis van hoofdbewijs dat per definitie fout, omstotelijk is en steunbewijs dat (daarom) per se niet kan deugen. Het hoofd- en steunbewijs samen of apart is in dit soort gevallen absoluut niet onomstotelijk en het is feitelijk een grote schande dat het in arresten wordt gebezigd. Werkelijk waar.
-- Zo onmenselijk behandelt de Nederlandse rechter die soms of vaker bevooroordeeld is aangeklaagden die echt onschuldig zijn. --


De Nederlandse rechtspraak is zogenaamd fatsoenlijk, maar intussen...
- 2 - In de praktijk kan het zomaar gebeuren dat een volkomen onschuldige burger onherroepelijk wordt veroordeeld op uiteindelijk in wezen slechts een enkele, in hoger beroep afgelegde verklaring van een als slachtoffer acterende crimineel die als 'hoofdbewijsmiddel' wordt gebezigd. Zo'n verklaring wordt door de Nederlandse rechter - die soms of vaker bevooroordeeld of gemakzuchtig of naïef is - als cruciaal bewijsmiddel in het arrest gebezigd. In feite wordt dat 'bewijsmiddel' inhoudelijk ongecontroleerd en ook niet ondersteund door waterdicht bevestigend bewijs, door de Nederlandse rechter die soms of vaker bevooroordeeld, gemakzuchtig of naïef is als cruciaal bewijsmiddel gebezigd, ongeacht hoe opzettelijk onwaar en opzettelijk lasterlijk de inhoud van zo'n verklaring ook kan zijn.

- 2.1 - Zo een in Nederland in de praktijk toegepast bewijssysteem is natuurlijk krankzinnig en erg oneerlijk. Een hoofdbewijsmiddel (verklaring) dat inhoudelijk wat de essentie en strekking van het verhaal betreft feitelijk bestaat uit laster en leugen, afkomstig van een criminele liegende 'cruciale getuige', die vaak zichzelf tegensprekend en van meet af aan in de procedure natuurlijk alleen maar gelogen (opzettelijk valse) verklaringen heeft afgelegd. En de Nederlandse rechter staat erbij en kijkt er naar, vindt het wel best, en maakt er gebruik van.

- 2.2 - Het hierboven beschrevene lijkt onbestaanbaar maar de werkelijkheid, ook in Nederland, is soms erger dan de krankzinnigste fantasie. Aan een zoals hierboven beschreven als hoofdbewijsmiddel gebezigde verklaring worden inhoudelijk dus in de praktijk in dat soort gevallen geen behoorlijke eisen gesteld door de Nederlandse rechter die bevooroordeeld of gemakzuchtig is. Als een vals slachtoffer (nep-slachtoffer) in een rechtszaak zo een verklaring aflegt, kan hij dus oncontroleerbare onware dingen beweren die hem goed uitkomen om zijn opponent (de gedaagde) in de rechtszaak zwart te maken. Geen haan immers die er naar kraait. Maar je zult als volkomen onschuldige burger en gedaagde toch maar definitief de dupe zijn of worden van de zoveelste, uiteindelijk in hoger beroep afgelegde lasterlijke, gelogen verklaring. Juist dan laat de Nederlandse rechter het voor jou afweten.

- 2.3 - De Nederlande rechter gaat er niet zelden in zijn bevooroordeeldheid, naïviteit en gemakzucht blindelings van uit dat alles wat in een in hoger beroep afgelegde (gelogen) verklaring wordt beweerd, helemaal waar is. Ook al is die afgelegde verklaring inhoudelijk wat de essentie en strekking betreft in werkelijkheid lasterlijk en gelogen. Niet moet worden vergeten dat de Nederlandse rechter in zulk soort rechtszaken van meet af aan al een serie valse verklaringen klakkeloos en blindelings (want bevooroordeeld) van de liegende criminele 'getuige' (nep-slachtoffer) heeft geaccepteerd.

- 2.4 - De praktijk in de hierboven omschreven soort rechtszaken is, dat de liegende criminele 'getuige' (hier het nep-slachtoffer) in ook zijn laatste, in hoger beroep afgelegde verklaring de gemeenste laster en leugen kan beweren zonder dat ook hierover de beschuldigde gedaagde, die in dit soort zaken echt onschuldig is, er iets tegen kan doen. Want de Nederlandse rechter heeft immers ook al de voorgaande afgelegde verklaringen van de liegende crimineel (zogenaamde getuige) klakkeloos geaccepteerd. De Nederlandse rechter zal dan ook alsdan de liegende 'getuige' juist tegen laat scherp verhoor door de onschuldige gedaagde afschermen en voorkomen dat het kan gebeureen.
Als het voor buitenstaanders niet te verifiëren valt, kan de criminele liegende 'getuige' bijvoorbeeld valselijk de oncontroleerbare verklaring doen dat zijn opponent (de gedaagde, die hij kwaad wil berokkenen) hem op een bepaalde manier een verwonding zou hebben toegebracht terwijl die bewering niet naar waarheid is. Want in de praktijk kan de crimineel namelijk zichzelf dat wondje toebrengen, omdat hij met dat wondje als zogenaamd slachtoffer een rechtszaak wil kunnen uitlokken. In de eenmaal uitgelokte rechtszaak kan de criminele 'getuige' dan door blijven gaan met het afleggen van opzettelijk valse verklaringen over de onschuldige gedaagde. De Nederlandse rechter is vaak naïef en ondeskundig en vindt de zielig doende liegende 'getuige' al gauw 'zielig' en zal hem beschermen. De Nederlandse rechter zal het nep-slachtoffer (liegende getuige) niet tegenspreken of echt kritisch en scherp ondervragen en het vooral niet toelaten als de onschuldige gedaagde zulks zou willen doen. Want oh, oh, oh, wat is het (nep-) slachtoffer toch zielig.
Hoe onwaarschijnlijk voor de meeste burgers de boven beschreven praktijk in de Nederlandse rechtspraak lijkt te zijn, het gebeurt allemaal toch echt.

Waarheid

© Copyright corkarsten.nl