Shame on The Supreme Court of The Netherlands - Cor Karsten Trial.Hoge Raad en (kroon-) getuige T P W van Eijsden lasteren over Cor Karsten.


Hoge Raad (valsspelers) omarmt agressieve incident-verzinner, klinkergooiende (kroon-) getuige T.P.W. van Eijsden.

Misdadig Verzon TPW v Eijsden Cor Karsten-incident, dus Spreken zijn Verklaringen Elkaar Ernstig Tegen.
Hoge Raad Misbruikt laatste ongegronde verklaring van Kroonfantast T.P.W. van Eijsden (onterecht) als Exclusief Bewijs.
TPW v Eijsden-verklaringen Weerspreken elkaar en Ontmantelen daardoor Beweerd C Karsten-incident !

Veroordeling Cor Karsten puur gestoeld op Laatste (ook) Onbevestigde Verklaring van TPW van Eijsden.
Op Vordering Cor Karsten TPW v Eijsden door Politie Eindelijk opgebracht naar Zitting Hof, maar hij Loog ook daar.
Als Hoofdbewijs misbruikte Verklaring van TPW v Eijsden is Inhoudelijk Aanwijsbaar Ongegrond.

Hoge Raad Zuigt want Onbevestigde T P W van Eijsden-verklaring als Hoofdbewijs voor Veroordeling Cor Karsten.
Mega Duimzuiger T v Eijsden Blij om Hoogmoed van Sjoemelende naïeve Prutsers in Hoge Raad.
Slachtofferrol-toneelspeler TPW v Eijsden wist niet beter dan Fundamenteel Andere Incident-versies te Verzinnen.


Raar maar waar. Alle officiele Verklaringen van TPW van Eijsden mbt tot Cor Karsten zijn Verzonnen.

Vragen of opmerkingen voor corkarsten.nl versturen via info@corkarsten.nl of via contactformulier op


Hoge Raad buit wet uit: ongegronde Verklaring T v Eijsden als Cruciaal Bewijs.

Beschuldigingen TPW van Eijsden tegen Cor Karsten Nog Nooit Inhoudelijk door Hard Bewijs Bevestigd.

Hoge Raad 'Vergeet' Onderlinge Tegenspraak T v Eijsden-verklaringen over Situatie Pakken Klinker.

Alle Verklaringen van Valse Kroongetuige T v Eijsden zijn op belangrijke punten strijdig met elkaar.

Gebruik Opzettelijk Valse Verklaring T v Eijsden als Cruciaal Bewijs maakt Hoge Raad Uitbuiter NL'se Wet.

Klinkergooier T v Eijsden, Kampioen Zichzelf Tegenspreken, Lacht Weeë Nederlandse Prutsrechter uit !

Hoge Raad gebruikt Valse T v Eijsden-verklaring, Bevestiging Ontbreekt immers, voor Veroordeling.

T v Eijsden-versies over avond van gooien klinker op Cor Karsten weerspreken elkaar.

Alle Verklaringen T v Eijsden Weerspreken Elkaar over Straatklinker op hoofd C Karsten gooien.
Het is bizar dat T.P.W. van Eijsden in elke van zijn afgelegde verklaringen een volstrekt andere situatie of omstandigheid, reden noemt waarom hij op een eenmalig moment in het door hem beweerde incident een straatklinker zou hebben moeten pakken en daarmee vervolgens een aanval op Cor Karsten heeft gepleegd.
De situatie zou immers in elke door T v Eijsden afgelegde verklaring het zelfde moeten zijn !
-- 1.0.1 - T.P.W. van Eijsden heeft aan de politie, een rechter-commissaris, politierechter en rechters van het gerechtshof officiële verklaringen afgelegd die elk het gehele door T v Eijsden beweerde, eenmalige incident met Cor Karsten behelzen.
Al die verklaringen omvatten dus elk, geheel het door T.P.W. van Eijsden (ook genoemd: TPW v Eijsden; T v Eijsden; TvE) beweerde, eenmalige incident. Volgens TPW van Eijsden zou dat eenmalige incident hebben plaatsgehad tussen hemzelf en Cor Karsten (ook genoemd: C Karsten; CK).
Het resultaat van die door TPW van Eijsden afgelegde verklaringen is echter frappant. Want elk van die afgelegde verklaringen is inhoudelijk feitelijk een ander verhaal. Want tussen die verklaringen onderling tegenover elkaar zitten ernstige tegenstrijdigheden en onmogelijkheden wat de inhoudelijke essentie betreft.
Bijvoorbeeld de omstandigheid of reden waaronder of waarom T v Eijsden de straatklinker tijdens het beweerde incident eenmalig heeft gepakt (een cruciaal moment) is in elk van zijn individuele verklaringen onderling niet verwisselbaar voor een eventuele vervanger uit één van de andere door T v Eijsden afgelegde verklaringen.

'Steen' is feitelijk 'straatklinker'.
In bijna al zijn verklaringen gebruikt T v Eijsden het verzachtende, vage woord 'steen', als hij het voorwerp noemt dat hij heeft gepakt om daarmee Cor Karsten (eenmalig) te lijf te gaan.
Gelukkig versprak T v Eijsden zich één keer en noemt hij, in een (tweede) verklaring aan de politie, de werkelijke naam van het monsterachtige, in principe dodelijke wapen / voorwerp: straatklinker. Straatklinker is het wapen waarmee T v Eijsden zijn aanval (in werkelijkheid) op het hoofd / leven van Cor Karsten heeft gedaan tijdens 'het' incident. Tussen alle verzinsels en onzin door die TPW van Eijsden heeft losgelaten in al zijn verklaringen is in elk geval het woord straatklinker overeenkomstig de waarheid.

Ernstige zelftegenspraak door TPW van Eijsden.
-- 1.0.2 - Hieronder worden voorbeelden (essentiële gedeelten van verklaringen) gegeven van de ernstige zelftegenspraak van TPW van Eijsden die bestaat tussen de verklaringen onderling van TPW van Eijsden. Let op, er waren geen verschillende incidenten, er was maar één incident en TPW van Eijsden heeft maar één keer de straatklinker gepakt en ingezet tegen Cor Karsten.

De omstandigheid die T v Eijsden in elk van zijn verklaringen noemde om de straatklinker te pakken en Cor Karsten ermee aan te vallen is in nog geen twee van zijn afgelegde verklaringen gelijk. De aangevoerde omstandigheden zijn namelijk ernstig verschillend en staan haaks op elkaar. Ze spreken elkaar allemaal ernstig tegen. Op zo een ernstig tegenstrijdige wijze verklaringen afleggen kan niet (meineed) voor iemand die kroongetuige is in een rechtszaak, waar in dit geval de goede naam en eer van een lasterlijk verdacht gemaakte 'verdachte' ernstig zijn bedreigd.


Verzonnen Incident Telkens Anders Verzonnen door TPW van Eijsden in Latere Afgelegde Verklaringen.
-- 1.1 - De strekking C Karsten zien en benaderen, straatklinker pakken en ermee aanvallen is de essentie in elke door T v Eijsden afgelegde, allesomvattende, verklaring over het gehele door T v Eijsden beweerde, eenmalige incident met C Karsten. Die strekking blijkt echter in elke afgelegde verklaring ernstig anders ten uitvoer gebracht. Daardoor vertelt TPW van Eijsden in elke door hem afgelegde afgelegde verklaring een wezenlijk ander verhaal, een wezenlijk ander incident.

- Hierna volgt het eerste citaat wat betreft de essentie uit de eerste afgelegde verklaring uit de reeks allesomvattende verklaringen van TPW van Eijsden over het gehele incident. De eerste verklaring is echter meteen al willens en wetens uit de duim gezogen, zo weet C Karsten al lang.
Hieronder de essentie uit eerste verklaring van T v Eijsden, aan de politie afgelegd. Citaat (1.1.1):

- " Terwijl ik buiten liep kwam ik de bewoner van de Tielstraat 50, genaamd C. Karsten, tegen. Er is al geruime tijd onenigheid tussen de heer Karsten enerzijds en mij, mijn vriendin en haar ouders, anderzijds. Vanavond kwam ik C. Karsten weer tegen en er ontstond weer een woordenwisseling tussen ons. Ik zag dat C. Karsten in zijn binnenzak greep en aangezien ik GEHOORD had van meerdere buurtbewoners dat hij altijd een [wapen] bij zich had, heb ik een steen [straatklinker] gepakt en daarmee in zijn richting geslagen. "

-- De strekking C Karsten zien en benaderen, straatklinker pakken en ermee aanvallen uit de tweede, latere verklaring uit de reeks verklaringen van TPW van Eijsden over telkens het gehele eenmalige incident, door TPW van Eijsden beweerd. Het bleek aan C Karsten destijds een vers verzonnen andere versie van het oorspronkelijke door T v Eijsden beweerde (eerste) incident. Hierna volgt het op de essentie en strekking gerichte citaat uit deze tweede uit de duim gezogen verklaring, ook weer aan de politie afgelegd. Citaat (1.1.2):

- " In de Tielstraat zag ik voor de ingang van de garage voor de bewoners een man staan. Ik herkende de man als zijnde de reeds genoemde Karstens. Toen ik bij hem kwam heb ik tegen hem gezegd dat hij eens op moest houden met het intimideren van mijn schoonfamilie. Ik zag dat hij met beide handen in zijn jaszakken stond. Vervolgens zag ik dat Karstens zijn rechterhand uit zijn jaszak haalde. Ik zag dat hij in zijn rechterhand een [wapen] vasthield. Ik zag dat hij het [wapen] dreigend in mijn richting hield. Het [wapen] voldoet aan de volgende beschrijving: [uitgebreide beschrijving](...). Ik voelde mij hierdoor zo bedreigd dat ik een straatklinker(*) met mijn linkerhand heb opgepakt. Vervolgens heb ik mijn linkerhand, waarin de straatklinker zich bevond, opgeheven met de bedoeling de klinker naar hem toe te gooien. "

-- De strekking C Karsten zien en benaderen, straatklinker pakken en ermee aanvallen uit de latere, derde verklaring behorend tot de reeks verklaringen van T v Eijsden over het gehele, eenmalige 'incident'. Door TPW van Eijsden afgelegd aan de rechter-commissaris. Maar ook deze derde verklaring is een verzonnen en andere versie dan de voorgaand afgelegde verklaringen. Weer dus een, destijds kersverse, duimgezogen verklaring. Beslist willens en wetens door T v Eijsden gedaan.
Het is echt niet zo dat TPW van Eijsden destijds per ongeluk opzettelijk valse belastende verklaringen aflegde tegen C Karsten. Citaat (1.1.3):

- " Terwijl ik daar liep kwam ik de heer Karsten tegen. Ik ken deze man van naam en gezicht. Toen ik Karsten was tegengekomen liep ik verder binnendoor terug naar de Tielstraat. Ik zag Karsten daar toen niet meer lopen. In de Tielstraat kwam ik langs de ingang, van de boxen, behorende bij de flats, waar ook Karsten woont. Toen ik daar langs liep zag ik Karsten plotseling uit de box naar buiten komen. Ik sprak als eerste Karsten aan. Die woordenwisseling heeft een minuut of tien geduurd. Hij had eerst aldoor zijn beide handen in zijn zakken. Maar opeens kwam hij met naar ik dacht zijn rechterhand naar voren en toen voelde ik iets tegen mijn borst. Het ging in een flits. Eerst dacht ik nog:"Verrek, wat nou?" Ik keek naar mijn borst. Ik raakte daardoor in paniek. Door mijn angst kreeg ik een soort hyperventilatie. Ik viel op de grond. Daar zijn allerlei tuintjes. Ik viel zo dat ik een steen [straatklinker] kon pakken. Ik stond op, ik was blind van woede ik heb toen Karsten met die steen [straatklinker] in zijn gezicht geslagen. Daarna ben ik weg gevlucht. "

-- De strekking C Karsten zien en benaderen, straatklinker pakken en ermee aanvallen uit de vierde verklaring behorend tot de reeks verklaringen van TPW van Eijsden. Deze verklaring is afgelegd ter zitting aan de politierechter. Onvoorstelbaar, maar ook deze verklaring is wéér een ernstig afwijkende, uit de duim gezogen nog niet voorgekomen versie van het incident. Citaat (1.1.4):

- " Ik zag Karsten lopen in de Tielstraat. Hij ging naar zijn box. Toen hij eruit kwam heb ik hem aangesproken. Er ontstond een woordenwisseling. Daarna was er wat duw- en trekwerk. Ik zag dat Karsten zijn hand in zijn zak deed en er een [wapen] uit haalde. Ik pakte toen een steen [straatklinker] op. "

-- De strekking C Karsten zien en benaderen, straatklinker pakken en ermee aanvallen uit de laatste verklaring behorend tot de reeks verklaringen van TPW van Eijsden. Nu afgelegd ter zitting aan het gerechtshof. Krankzinnig, maar weer een andere, afwijkende, uit de duim gezogen, zoveelste versie van het door T v Eijsden beweerde, maar verzonnen 'incident'. Citaat (1.1.5):

- " Toen ik in de Tielstraat langs de ingangen van de boxen kwam die bij de flats horen waar ook Karsten woonde, zag ik plotseling Karsten uit een box naar buiten komen. Ik sprak Karsten aan; er ontstond toen een woordenwisseling. Op een gegeven moment zag ik dat Karsten een [wapen] in zijn handen had. Daarop heb ik een steen [straatklinker] gepakt. (...)
Het is juist dat ik aanvankelijk geen aangifte tegen hem wilde doen."
(**)

(*) - Straatklinker. In een verklaring aan de politie noemde TPW van Eijsden de 'steen' recht voor zijn raap en naar waarheid  'straatklinker'.
(**) - C Karsten had de vraag aan T v Eijsden waarom hij aangifte had gedaan. In de verklaring van T v Eijsden staat echter een ander inhoudelijk antwoord dan hij ter zitting Hof heeft gegeven (tunnelvisie had het hof in zijn greep).


Bedenk dat alle verklaringen van TPW van Eijsden, hoe schrikbarend ze ook op de lezer kunnen overkomen, door T v Eijsden zijn VERZONNEN.
-- 1.2 - Hij heeft dat zelf gedaan. De gebeurtenissen en omstandigheden die TvE in die verklaringen beschrijft zijn in werkelijkheid niet echt gebeurd (behalve in zekere mate in de verklaring waar TvE de straatklinker met zijn opgeheven arm omhoog houdt met de bedoeling de straatklinker van dichtbij en met kracht op het hoofd van Cor Karsten te gooien ("opgeheven met de bedoeling de klinker naar hem toe te gooien."). Toen T v Eijsden zijn aanslag op Cor Karsten ging uitvoeren, heeft T v Eijsden inderdaad de straatklinker met zijn arm opgeheven met de bedoeling de straatklinker met kracht en van dichtbij op het hoofd van C Karsten te gooien, vanwege zijn heimelijke en vooropgezette plan om CK dood te gooien, met de voor de aanslag verborgen klaarliggende straatklinker. Cor Karsten heeft die straatklinker-aanslag wonder boven wonder overleefd. De straatklinker van dichtbij en met kracht op zijn hoofd gegooid, werd het Cor Karsten vervolgens zwart voor zijn ogen en was hij weg van de wereld en wist niet meer wat er na de aanslag is gebeurd. C Karsten heeft door die aanslag ernstige verwondingen opgelopen, zowel fysiek als traumatisch, en is daarvoor in het ziekenhuis behandeld (AMC).

-- 1.3 - Een terechte conclusie over alle verklaringen van TPW van Eijsden is, dat T v Eijsden de waarheid verzwijgt en dat hij de werkelijke situatie (omstandigheid, reden) verzwijgt waarom hij de straatklinker heeft gepakt en met die straatklinker meteen CK te lijf is gegaan (een op Cor Karsten is zo gepleegd).
Het is niet zo vreemd dat TvE in elke afgelegde verklaring een andere situatie aanvoert waarom hij CK te lijf is gegaan met de straatklinker. Dat TvE in elke verklaring een afwijkende situatie aanvoert voor het pakken van de straatklinker en de aanval daarmee komt, omdat elke latere afgelegde verklaring een ander (verzonnen) begin heeft. Daardoor was T v Eijsden telkens genoodzaakt een ander verloop te verzinnen van het incident, met daarin een andere verzonnen situatie (reden, excuus) waarom T v Eijsden de straatklinker heeft gepakt en ingezet tegen C Karsten.Sterk Bewijs Cor Karsten Ongewapend toen TPW v Eijsden hem Aanviel met Straatklinker.
-- 2 - Uit afgelegde verklaringen van TPW van Eijsden over het door T v Eijsden beweerde (eenmalige) incident is dubbel bewijs te halen dat Cor Karsten ongewapend was toen T v Eijsden de straatklinker pakte en daarmee meteen de aanval inzette op Cor Karsten. Die ongewapendheid van C Karsten blijkt uit afgelegde verklaringen van T v Eijsden. Zie citaten (2.1) en (2.2) hieronder.

TPW v Eijsden deelt de reden mee waarom hij de straatklinker pakte en daarmee meteen Cor Karsten te lijf ging (citaat, 2.1):

- " Vanavond kwam ik C. Karsten weer tegen en er ontstond weer een woordenwisseling tussen ons. Ik zag dat C. Karsten in zijn binnenzak greep en aangezien ik GEHOORD had van meerdere buurtbewoners dat hij altijd een [wapen] bij zich had, heb ik een steen [straatklinker] gepakt en daarmee in zijn richting geslagen. "

In een verklaring die een tijd later is afgelegd deelt TPW v Eijsden mee wat T v Eijsden deed nadat de 'woordenwisseling' (zie citaat (2.1) met CK was afgelopen (citaat, 2.2):

- " Er ontstond een woordenwisseling. Daarna was er wat duw- en trekwerk. "


TWEEMAAL BEWIJS COR KARSTEN ONGEWAPEND BIJ AANVAL door STRAATKLINKER-GEWAPENDE TPW v EIJSDEN.
-- 2.1.1 - Uit citaat (2.1) blijkt dat het uitgesloten is dat Cor Karsten een wapen in zijn handen had tijdens de 'woordenwisseling' want T v Eijsden voert een bewering van buren ('gehoord') aan als excuus voor het door TvE pakken van de straatklinker, waarmee TvE meteen Cor Karsten te lijf ging.
-- 2.2.1 - Uit citaat (2.2) blijkt dat Cor Karsten tijdens de woordenwisseling, in de citaten (2.1) en (2.2) helemaal geen wapen in handen had. Want de 'woordenwisseling' wordt (in citaat (2.2) gevolgd door 'wat duw- en trekwerk'. Er zou beslist geen 'duw- en trekwerk' zijn gevolgd op de 'woordenwisseling' als CK werkelijk een wapen in handen had. Het blijkt dus, uit citaat (2.2), en is dus bewezen, dat TPW van Eijsden de straatklinker heeft gepakt (zie citaat (2.1) en daarmee Cor Karsten te lijf is gegaan terwijl CK ongewapend was en dus helemaal geen wapen in handen had. 'Duw- en trekwerk' bewijst onomstotelijk dat CK kennelijk geen wapen in handen had tijdens de 'woordenwisseling', zoals in citaat (2.1) kennelijk met opzet valselijk gesteld door TvE. T v Eijsden heeft dus opzettelijk ongegronde excuses en beweringen laten optekenen in zijn verklaringen ("in zijn binnenzak greep" en "gehoord van meerdere buurtbewoners"), zie citaat (2.1), om zo doende achteraf goed te praten dat hij, TvE, de straatklinker heeft gepakt en daarmee CK te lijf is gegaan.

De bovenstaande twee bewijzen ("in zijn binnenzak greep" "gehoord van meerdere buurtbewoners" "daarna was er wat duw- en trekwerk") tonen aan dat Cor Karsten ongewapend was toen de aanval met de straatklinker over hem heen kwam (zie citaat (2.1). TvE heeft met opzet onwaarheden laten optekenen die CK in een uiterst kwaad daglicht moesten stellen. TvE heeft daarmee achteraf valse excuses aangewend om goed te kunnen praten dat hij CK met de gepakte straatklinker TE LIJF IS GEGAAN TIJDENS DE WOORDENWISSELING. Uit de bovenstaande bewijzen blijkt dat Cor Karsten geen wapen in handen had tijdens de woordenwisseling, toen TvE hem (eenmalig in het incident) met de straatklinker aanviel (zie citaat (2.1).
Het blijkt dus, bij een goede beschouwing van beweringen van TPW van Eijsden in afgelegde verklaringen, dat TvE geen vrijpleitende reden had om de straatklinker te pakken en daarmee Cor Karsten te lijf te gaan.
TPW van Eijsden zag wellicht dat hij Cor Karsten bijna had dood gegooid, door de straatklinker op zijn hoofd te gooien, en vond dat hij vervolgens 'wat duw- en trekwerk' (zie (2.2) kon gaan doen met CK.
TPW van Eijsden heeft met opzet 'heel Nederland, inclusief de rechters' bedrogen (gelogen) over de meest cruciale gebeurtenis tijdens het 'incident'.
Dat grove bedrog heeft helaas als gevolg gekregen dat TPW van Eijsden door de Nederlandse rechter ten onrechte in het gelijk is gesteld.


Nota bene, EIGEN VERKLARING ONTMASKERT TPW van EIJSDEN en ONTLAST COR KARSTEN.
-- 2.2.2. In de afgelegde verklaring van TPW van Eijsden aan de politierechter wordt als een feit gesteld, dat de woordenwisseling tussen T v Eijsden en C Karsten werd gevolgd door 'wat duw- en trekwerk'. Hiermee ontkracht T v Eijsden in wezen al zijn andere verklaringen. Want in zijn andere afgelegde verklaringen wordt juist benadrukt dat voor TvE namelijk tijdens de woordenwisseling de noodzaak was ontstaan om de straatklinker te pakken en om C Karsten met die straatklinker (een dodelijk wapen) aan te vallen.
Het feit dat er 'wat duw- en trekwerk' plaatsvond ná de woordenwisseling (verklaring TvE aan politierechter) maakt daarmee dat het niet kan hebben bestaan dat tijdens de woordenwisseling voor T v Eijsden de noodzaak zou zijn ontstaan om de straatklinker te pakken en Cor Karsten ermee aan te vallen.
TPW van Eijsden verraadt met 'wat duw- en trekwerk", plaatsvindend en volgend na de woordenwisseling, zichzelf, valt in een valkuil, en laat zo, ongewild, blijken dat (ook) al zijn andere verklaringen moedwillig vals zijn en dat dus zijn gehele aanklaging van C Karsten op bedrog berust.

TPW van Eijsden stelde dus in zijn andere verklaringen dan aan de politierechter dat tijdens 'de woordenwisseling' met C Karsten de beredeneerde noodzaak ontstond om de straatklinker te pakken en C Karsten ermee aan te vallen.
De specifieke situatie (omstandigheid, excuus) om de straatklinker te pakken is in die verschillende verklaringen nota bene ernstig verschillend en dus onderling, stuk voor stuk, ernstig tegenstrijdig met de andere verklaringen van T v Eijsden:

1, TvE zag dat CK in zijn binnenzak greep,
2, TvE had van buurtbewoners gehoord dat C Karsten een wapen bij zich zou hebben,
3, TvE zag dat CK met zijn beide handen in zijn jaszakken stilstond en vervolgens zijn rechterhand uit zijn jaszak haalde en er een wapen in vasthield,
4, TvE zag 'op een gegeven moment' dat CK een wapen in zijn handen had,
5, TvE zag dat CK een wapen langdurig en dreigend in de richting van T v E hield,
6, TvE zag, na duw- en trekwerk, CK zijn hand in zijn zak doen en er een wapen uithalen [mag eigenlijk niet meedoen maar toont de grote variatie aan aangevoerde excuses voor pakken straatklinker],
7, tijdens de woordenwisseling 'dacht' T v E dat hij de rechterhand van CK naar voren zag komen en voelde vervolgens 'iets tegen' zijn borst aankomen en daarna is TvE op de grond gevallen.

Door in zijn verklaring aan de politierechter als een waar feit te vertellen dat 'de woordenwisseling' werd gevolgd door 'wat duw- en trekwerk', heeft T v Eijsden in wezen al zijn andere verklaringen tot het nivo van totale onzin verlaagd. Want als de woordenwisseling zou zijn gevolgd door 'wat duw- en trekwerk' kunnen de andere, zeer verschillende verklaringen van TvE niet waar zijn dat er tijdens de woordenwisseling voor TvE een noodzaak zou zijn ontstaan om een straatklinker te pakken om daarmee CK te lijf te gaan.
Immers, TvE zou toch tijdens de woordenwisseling met CK geen straatklinker hebben gepakt als hij zou weten dat er na de woordenwisseling nog 'wat duw- en trekwerk' met Cor Karsten zou gaan plaatsvinden !?
Bovendien maakt T v Eijsden met zijn verklaring aan de politierechter het specifiek onmogelijk dat de noodzaak voor T v Eijsden om de straatklinker te pakken tijdens de woordenwisseling zou zijn ontstaan. Want die noodzaak zou, volgens de verklaring aan de politierechter, pas zijn ontstaan NA 'wat duw- en trekwerk', dat echter plaatsvond ná de woordenwisseling. Zie citaat (2.2):

- " Er ontstond een woordenwisseling. Daarna was er wat duw- en trekwerk. Ik zag dat Karsten zijn hand in zijn zak deed en er een [wapen] uit haalde."Oneerlijke Veroordeling Cor Karsten door Hoge Raad, op Laatste Lasterlijke Verklaring TPW v Eijsden als Hoofdbewijs.
-- 3 - Op deze 'page' wordt in het kort uitgelegd waar het op deze site om gaat. Het betreft het feit dat de Hoge Raad Cor Karsten (of: C Karsten) heeft veroordeeld op hoofdzakelijk een enkele, als 'hoofdbewijs' gehanteerde verklaring, die helaas echter lasterlijk en ook 'gewoon' opzettelijk leugenachtig is. Die als allesbepalend bewijs gebruikte verklaring werd in hoger beroep moedwillig lasterlijk en opzettelijk leugenachtig afgelegd door TPW van Eijsden (of: T v Eijsden), in de door T v Eijsden veroorzaakte rechtszaak. Deze T v Eijsden is een crimineel. Simpelweg omdat hij een gruwelijke moordaanslag heeft gepleegd, met een straatklinker, op Cor Karsten, die de aanslag echter buiten de wil van TPW v Eijsden wonderbaarlijk heeft overleefd. Van Eijsden heeft vervolgens na die confrontatie met opzet over die aanslag op Karsten een lasterlijke, met opzet leugenachtige officiële aanklacht ingediend over Cor Karsten.

Het ligt voor de hand dat TPW v Eijsden met die lasterlijke aanklacht en de daarop gebaseerde rechtszaak, zal hebben willen bereiken dat zijn criminaliteit (gepleegde moordaanslag op Cor Karsten) daardoor ongestraft zou blijven en dat voorts C Karsten alsnog kon worden vernietigd, deze keer nota bene officieel, met behulp van misleid gerecht.

-- 3.0.1 - Het grote probleem is dat de Hoge Raad voor de veroordeling van Cor Karsten gedwee, als een slaafs keffershondje, hoofdzakelijk de voornoemde in hoger beroep afgelegde verklaring van TPW v Eijsden als doorslaggevend bewijs laat gelden. Dat had nooit mogen gebeuren. Want die in hoger beroep afgelegde verklaring door T v Eijsden is echter inhoudelijk niet waar. Maar de Hoge Raad heeft kennelijk willens en wetens dat risico willen lopen. Want in het arrest is voor de verklaring van T v Eijsden inhoudelijk geen onomstotelijke bevestiging te vinden in de vorm van een keihard, twijffelloos bevestigend gegeven. Ook is er in het arrest geen onomstotelijke verklaring voorhanden van een (betrouwbare) getuige die de verklaring van T v Eijsden onmiskenbaar en wat de essentie betreft volstrekt bevestigt. Om het maar te zeggen zoals het is: de Hoge Raad heeft er geen rekening mee gehouden dat TPW v Eijsden in hoger beroep een verklaring heeft afgelegd die lasterlijk en opzettelijk is gelogen.

-- 3.0.2 - Er is dus in het arrest op geen enkele wijze keihard ondersteunend of bevestigend bewijs voorhanden ten aanzien van de voornoemde, cruciale rol spelende verklaring. Die verklaring van T v Eijsden wordt dus, het kan niet genoeg worden benadrukt, beslist niet keihard of onmiskenbaar bevestigd door een onomstotelijk gegeven dat de inhoudelijke essentie betreft van de verklaring van T v Eijsden. Ook is er geen (echte) bevestiging van de inhoud van die verklaring door een (betrouwbare) getuige. Allemaal zo logisch als wat. Want die verklaring berust puur op (abjecte) fantasie van die criminele TPW v Eijsden, een nepslachtoffer.

-- 3.0.3 - Over het rampzalige feit dat de Hoge Raad die voornoemde opzettelijk gelogen, lasterlijke onbevestigde verklaring gebruikt voor hoofdbewijsvoering en die verklaring daarbij zomaar en zonder enig voorbehoud nota bene zelfs zonder enigszins solide feitelijke bevestiging bezigt, mag het laatste woord nog niet zijn gesproken. Aan het onrecht dat C Karsten is aangedaan - door de roekeloos en onverantwoord optredende Hoge Raad - moet beslist een einde worden gemaakt. Dat is toch niet te veel gevraagd ten aanzien van de door de zwaar onrechtvaardige Nederlandse rechtspleging getroffen Cor Karsten ?

-- 3.0.4 - Op de hierboven omschreven, dood en verderf zaaiende bejegening die de Hoge Raad op Cor Karsten losliet - een veroordeling op een meedogenloze onrechtvaardigheid en onwettigheid, want onbevestigd hoofdbewijs - is deze site gericht. Het is hoog tijd dat de op deze site beschreven, puur valse veroordeling van Cor Karsten wordt herzien in een nieuwe, eerlijke rechtszaak.

-- 3.0.5 - Er is door mij, Cor Karsten, een reeks zeer interessante artikelen geschreven over de schreeuwend oneerlijke veroordeling van Cor Karsten.
Die stukken willen onder meer inzicht geven over hoe dergelijke, reële ernstige rechterlijke wanpraktijken door de Hoge Raad, die ook het Gerechtshof Amsterdam tot zulk optreden aanmoedigt, zich in concrete gevallen hebben voorgedaan. Cor Karsten is door dergelijke wanpraktijken van de Hoge Raad zwaar getroffen.

-- 3.0.6 - In de Index (hier links) staan artikelen genoemd die onder meer uitleg geven over relevante gevallen van ernstige rechterlijke wanpraktijken en rampzalige vonnissing, gepleegd door de Hoge Raad of medegepleegd door het daartoe door de Hoge Raad aangezette Gerechtshof Amsterdam.


Deze rechtszaak schreeuwt om herziening.Hopelijk krijgt u door corkarsten.nl een beter inzicht in de Nederlandse rechtspraak, vooral in de zaak-Cor Karsten.Waarheid

© Copyright corkarsten.nl