Hoge Raad Eens met Meineed Nederlandse Politie tegen Cor Karsten.


Hoge Raad en Zelftegenspreker Lasteraar TPW v Eijsden Profiteren van Politie-meineed.

Hoge Raad en Hof Amsterdam vonden de door TPW v Eijsden afgelegde verklaringen niet meinedig, dus is politie meinedig.
- 1 - De Hoge Raad en het Hof Amsterdam vonden de verklaringen die TPW van Eijsden aan de gerechtelijke autoriteiten heeft afgelegd ten laste van Cor Karsten woord voor woord 100 procent betrouwbaar. Want dat verklaart waarom de door T v Eijsden in hoger beroep afgelegde verklaring, die inhoudelijk niet onomstotelijk wordt bevestigd, zomaar als hoofdbewijs wordt gebezigd in het arrest van het Hof en de Hoge Raad.
Het standpunt van de Hoge Raad en het Hof Amsterdam wat betreft de betrouwbaarheid van T v Eijsden heeft echter als logische consequentie , in dat geval, dat de conclusie moet zijn dat de Nederlandse politie meinedig is opgetreden in proces-verbaal in de strafrechtszaak van TPW v Eijsden tegen Cor Karsten.
Van dat meinedige optreden van de politie in de zaak Cor Karsten wordt hieronder een voorbeeld gegeven. Dat voorbeeld kan daarentegen echter ook worden gebruikt om aan te tonen dat juist TPW v Eijsden meinedig heeft verklaard.
Hoe het onderstaande voorbeeld ook wordt uitgelegd, het is in elk geval zo, dat de Politie en TPW v Eijsden en de Hoge Raad profiteren van die kennelijke meinedigheid in proces-verbaal. Want de autoriteiten en T.P.W. van Eijsden komen ermee weg en men maakt er geen drukte van en ... Cor Karsten is zomaar, via meinedigheid in proces-verbaal in een strafrechtszaak, veroordeeld.

Profiteurs
Hieronder een voorbeeld van een meinedigheid in de rechtszaak Cor Karsten, waarbij de Hoge Raad, het Hof Amsterdam, de Nederlandse politie en T.P.W. van Eijsden welbeschouwd als profiteurs uit de bus zijn gekomen.

- 1.1 - TPW van Eijsden in proces-verbaal van aangifte, Nr 761-466/87. (Citaat (1a):
"Ik ben toen weggerend en wel naar perceel Tielstraat 91. Vanuit de woning Tielstraat 91 is de politie gebeld die ongeveer een kwartier later ter plaatse kwam."
- 1.2 - Nederlandse politie, in proces-verbaal van aanhouding, Nr. 761-466/87. (Citaat (1b):
"Van de chef van de centrale meldkamer aan het hoofdbureau van politie te Amsterdam kregen wij de opdracht te gaan naar perceel Toutenburgerstraat 90. Onmiddellijk begaven wij ons naar de opgegeven plaats. Ter plaatse werden wij aangesproken door de hoofdbewoonster die ons mede deelde dat er zojuist bij haar een man was komen aanlopen die gewond was. Deze man gaf ons op te zijn genaamd: Thomas Pieter Willem van Eijsden."

Waarheid

© Copyright corkarsten.nl