Onrecht Oorzaak Ontstaan Website corkarsten.nl


Het is geen goede grap dat de echte waarheid in de rechtszaak TPW van Eijsden / Cor Karsten, die met een negatief cassatie-arrest bij de Hoge Raad is afgelopen, NIET boven water is gekomen.
De veroordeling in deze rechtszaak is gebaseerd op een door TPW v Eijsden (die in de zaak acteerde als slachtoffer en als kroongetuige) in hoger beroep afgelegde verklaring, die echter is verzonnen. De Hoge Raad misbruikt die verklaring van T v Eijsden als beslissend en totaal bewijs, ondanks dat de verklaring ongegrond en zelfs omstotelijk is.
Als een als beslissend bewijs gebezigde verklaring in een rechtszaak echter ongegrond is, zoals in deze zaak, is het per definitie volstrekt onmogelijk dat het erbij opgevoerde 'steunbewijs' (andere gegevens) deugdelijk is. Het zogenaamde steunbewijs in deze zaak kan beter 'schaamlap' worden genoemd. Het gehele gebezigde beslissende bewijs (de verklaring) is feitelijk op leugen (laster) gebaseerd. Cor Karsten heeft met stomheid geslagen geconstateerd, dat de rechters alle officiele verklaringen van TPW van Eijsden tegen Cor Karsten, ze weerspreken elkaar alle, voor zoete koek hebben geslikt en T v Eijsden niet serieus hebben ondervraagd en hem niet gericht hebben doorgevraagd en geconfronteerd met de grote wisselingen en inconsistenties in en tussen zijn officiele verklaringen.


De website corkarsten.nl is gedreven door de aanklaging dat de Hoge Raad der Nederlanden te Den Haag vuige laster verspreidt, op basis van de gehouden rechtszaak tegen Cor Karsten. De Hoge Raad moet daarmee spoedig ophouden, vindt Cor Karsten.
Die laster, verzonnen en verspreid door TPW van Eijsden in en buiten de boven genoemde rechtszaak tegen Cor Karsten, was, net als de ontketende rechtszaak, een crimineel juridisch wapen van TPW v Eijsden tegen Cor Karsten.
Onderdeel van de aanklaging is ook dat het foutieve eindoordeel in de gebeurde rechtszaak tegen Cor Karsten officieel en gerechtelijk wordt vernietigd en de waarheid openbaar en bekend wordt over wat Cor Karsten is aangedaan door de, negatieve, hoofdrolspelers, aangedaan in zowel de onterechte rechtszaak zelf als tijdens een bepaalde periode daaraan voorafgaand.
De (Nederlandse) rechter was in de zaak tegen Cor Karsten helaas van meet af aan bevooroordeeld en had een dikke tunnelvisiebril op. Het enige en totale bewijs in het arrest is feitelijk de door TPW van Eijsden in hoger beroep afgelegde (gelogen, omstotelijke) verklaring.
Raar, onvoorstelbaar, oneerlijk, maar Cor Karsten is veroordeeld op een gelogen verklaring en zonder dat er hard, deugdelijk, onomstoteljk bewijs in de zaak voorhanden is. De enige 'getuige' à charge, mevr. A.C. Rietveld (directe buurvrouw van T v Eijsden), stelde uiteindelijk -- zonder medisch bewijs -- ter zitting aan de president van het Hof dat zij aan geheugengebrek leed, doordat zij ziek zou zijn geweest...
Het misbruik door de Hoge Raad van de ongegronde verklaring als afdoende bewijs in de zaak, kan worden gezien als misbruik van de Nederlandse wet. Er wordt namelijk op die manier straffeloos officieel gelasterd over Cor Karsten. Het is oogluikend bedreven machtsmisbruik en wreed onrecht. Het is van algemeen belang te beseffen dat wat Cor Karsten door moet maken door de Hoge Raad, een andere burger ook kan overkomen wanneer die door zulk een zaak wordt getroffen.


Waarheid


© Copyright corkarsten.nl