Valse Arrestatie Cor Karsten na Lasterlijke Verklaring door nep-slachtoffer TPW van Eijsden.Hoge Raad negeert snelle TPW v Eijsden-aanval met Straatklinker op - Lege Handen - Cor Karsten (pv 761-466/87).

Geen een verklaring van TPW van Eijsden over Cor Karsten inhoudelijk bevestigd door getuige of hard feit.

T v Eijsden heeft nooit eensluidend verklaard over avond van Klinkergooien op Cor Karsten !


Een mentaal gelijksoortige straatklinker-doodgooier als TPW van Eijsden slaagt voor examen moordaanslag: (3:11m).
Waarom was Arrestatie Cor Karsten Vals ?

Op de late avond dat Cor Karsten werd gearresteerd door toedoen van TPW van Eijsden, heeft deze persoon daarvoor van te voren opzettelijk een valse (lasterlijke) verklaring afgelegd aan de politie. Door het afleggen van die verklaring werd C Karsten inderdaad gearresteerd. Dat die verklaring echt vals was kan blijken uit het feit dat verklaringen die T v Eijsden naderhand heeft afgelegd over Cor Karsten op belangrijke punten allemaal onacceptabel in weerspraak zijn, ook met de eerste verklaring, met elkaar.
In de eerste valse verklaring (gevolgd door arrestatie C Karsten), aan de politie, stelde TPW van Eijsden onder andere (citaat (1a):

-- "Ik was zojuist mijn hond gaan uitlaten. Terwijl ik buiten liep kwam ik de bewoner van de Tielstraat 50, genaamd C. Karsten, tegen. Er is al geruime tijd onenigheid tussen de heer Karsten enerzijds en mij. Vanavond kwam ik C. Karsten weer tegen en er ontstond weer een woordenwisseling tussen ons. "

Ter terechtzitting tegenover het gerechtshof beweerde TPW van Eijsden echter dat hij C Karsten alleen maar van naam en gezicht kende. T v Eijsden zei dus niet tegen het Hof dat hij Karsten wel degelijk kende (meer dan alleen van naam en gezicht) en wel omdat hij steeds ruzie en woordenwisselingen met Karsten had. T v Eijsden deed tegenover het Hof dus alsof er van ruzie of onenigheid met Karsten geen sprake was.

TPW van Eijsden verklaarde ter zitting tegenover het Hof onder andere (citaat (1b):

-- " Ik ken de hier aanwezige Rietveld. Zij is mijn onderbuurvrouw. Voorafgaand aan dit gebeuren heb ik nooit met haar over Karsten gesproken. Karsten ken ik van naam en gezicht. "

TPW van Eijsden heeft het in zijn verklaring tegenover het Hof er dus helemaal niet over dat hij onenigheid had met Karsten en dat hij Karsten steeds tegenkwam en confrontaties met hem had (zoals T v Eijsden tegenover de politie wèl had beweerd). Van Eijsden spiegelde het dus aan het Hof voor alsof Karsten een soort figurant was die hij alleen maar oppervlakkig van naam en gezicht kende.

TPW van Eijsden heeft door de twee hierboven staande citaten over het kennen van Karsten, dus twee keer gelogen
- De eerste keer van liegen was tegen de politie. Uit de verklaring van T v Eijsden aan het Hof blijkt dus dat wat T v Eijsden aan de politie heeft verteld met betrekking tot het kennen van Karsten, niet waar is.
- De tweede keer van liegen was tegen het Hof. Uit de verklaring van T v Eijsden aan de politie blijkt dus dat wat T v Eijsden aan het Hof heeft verteld met betrekking tot het kennen van Karsten, niet waar is.

-- Het resultaat van het liegen van TPW van Eijsden over het kennen van C Karsten is dat daarmee in feite de basis van de waarheid is weggeslagen.
-- T v Eijsden schiep met dat liegen een vals beeld over de verhouding die hij had tot Karsten en over hetgeen hij meemaakte met Karsten.
-- C Karsten is daardoor onterecht gearresteerd en is uiteindelijk een waar slachtoffer.Criminele Fantasie TPW van Eijsden maakt Zijn Verklaringen Inhoudelijk Schrikwekkend.


Ernstige Tegenspraak tussen Eigen Verklaringen TPW van Eijsden Over Wanneer Straatklinker Gepakt Toont Leugenachtigheid.

Op Eis Cor Karsten TPW van Eijsden door Politie Eindelijk uit zijn Woning Gehaald en Opgebracht naar Zitting Hoger Beroep.

Alle Verklaringen TPW v Eijsden over Wanneer Cor Karsten te lijf Gegaan met Straatklinker Ernstig in Tegenspraak met Elkaar.

Geheimhouden Ware Moment Straatklinker Gepakt Bevorderlijk voor Grote Tegenspraak tussen Verklaringen T v Eijsden.Waarheid
Baksteen naar hoofd -- Moordaanslag.© Copyright corkarsten.nl